9788080887742_1

3. októbra 2023

Kdo spí v maštali? Jak transportovat koníky?
Odkud pochází med? Kde je schované zrno?
Kdo oková koníky? Jak se dělá máslo?

Pootevírejte okénka a objevujte svět milých obyvatel farmy: ty, kteří dojí kravičky, vozí se na hříbátkách, sejí pšenici a ty, kteří sbírají ovoce.
Všichni usilovně pracují a zažívají při tom různé vtipné příhody.