9788080886769A

28. augusta 2023

Oblečiem si z abecedy poskladané šaty. Číslicami môžem si zas dlhé chvíle krátiť.
Do vlasov si poukrývam noty novej pesničky, preto kráčať nebolí ma do školy či školičky.
Popri krokoch do nej ti pomôžu veselé básničky, maľované čítanie, poviedky, scénka aj hádanky.
Určite si s nimi hravo poradíš.