Malyobjavitel

14. decembra 2023

Séria leporiel s dotykovými časťami a okienkami. Pomocou týchto knižiek sa deti naučia pomenovať rôzne zvieratká a vecí z prostredia v ktorom žijú. Taktiež si môžu vyskúšať rôzne povrchy 🙂